Welcome to Tapuaki

Te maata’anga o te pa enua Patipika, kua irinaki’ia  ko te nuianga , e taonga aroa na te Atua, ‘Tapuaki’, aite kite peu a te Tonga.

I konei ka kitea te au tuatua note nui e te tu ei metua, kia meitaki ua rai koe i toou nui, e te tuatau anau o pepe. Apii iakoe e toou patina, te ngutuare tangata ei akapapu e te meitaki uara te metua vaine e te pepe, kimi atu i te au angaanga e te au apinga tauturu tukeke mei te video, e te tatau atu i te au tua e te marama o tetai au metua ke Taki tua(story) Tapuaki.

Me anoano i te tatau i tetai uatu reo Patipika e taomi atu i te reva Samoa, Tonga, Kuki Airani me kore Niue i te tua katau – ko te au tuanga mamaata ka uriia atu noou  (akara i teia ngai no te urianga ki te reo Tuvalu, Fiji, Tokelau e te Kiribati).

Te akapapa nei koe no te nuianga – meitaki tikai! Ei puapinga kia kite koe i taau ka rave i mua ake i te nuianga, ei akapapu e turanga meitaki...
Meitaki tikai Penei mataora, poitirere, maromaroa, noatu e eaa te tu e mea matau teia. E manganui uatu taau kia apii koe, e kia kimi no runga i te...
E tuatau umeremere te tuatau nuianga, inara e maata te au vaine penei ka manamanata me kore ka matakutaku ekoko pera tikai me tupu te au tieni o te...
Te vaitata mai nei te taime i te aravei  i to pepe! Ei akateateamamao iakoe no te anauanga ka riro teia au tumumanako i akatakaia i raro...
Meitaki tikai i te anauanga taau pepe. Irinakianga ka tauturu teia au manako i taikuia atu kiakoe tei riro ei metua ou.