E Metua au

Meitaki tikai i te anauanga taau pepe. Irinakianga ka tauturu teia au manako i taikuia atu kiakoe tei riro ei metua ou.