Emataku au!

E tuatau umeremere te tuatau nuianga, inara e maata te au vaine penei ka manamanata me kore ka matakutaku ekoko pera tikai me tupu te au tieni o te oraanga.

 

E maata te au vaine ka manamanata e te mataku no temea:

 • Te au tieni e tupu nei kite kopapa
 • Akamanako eaa te tupu nei kia pepe
 • Anauanga e te akamamae
 • Manata moni me anau a pepe
 • Manata turanga orote I te angaanga
 • Taruna ua te tuatua I te metua ou
 • Tautaanga ei metua ou

 

Ko teia au manako manamanata I te tuatau e nui ara koe e mea matau i te tupu.
Ko tetai o te au ravenga e rauka iakoe I te rave koia oki:

 • Tuatua etepatii te tauturu mei toou tokorua, kopu tangata, e te au taeake.
 • Aere ori aere
 • Kia rava te akangaroi
 • Kaikai meitaki
 • Pai kite vai maana
 • Akanoo i tetai taime noou anake

 

 

Me manamanata koe i tetai o te au manako i rungaake nei, tuatua ki toou tangata akaanau, taote me kore neti  i te akapapapu e te tauturu meitaki ia nei koe.

 

 

 

 

Content provided by Dr Sara Weeks

Dr Sara Weeks is a psychiatrist specialising in perinatal conditions. She works in both the private and public sectors in New Zealand, and is Lead Clinician for Lotofale Pacific Island Mental Health Service with the Auckland District Health Board. She is also involved in research on postnatal depression in Pacific Island women, and teaches perinatal psychiatry for the post-graduate diploma in Obstetrics and Gynaecology. Since 2011, Sara has been a member of the Pacific Society for Reproductive Health, and she has previously been an executive member of the Australasian branch of the Marcé Society – an international society for the promotion of mental health in women and families in relation to childbearing.  Sara is also a mother of three and grandmother of one.