Nga ra mua

Ko nga ra mua e te epetoma o toou riroanga ei metua ka riro ei apiianga maata tikai noou.

Kare ua e te akamatau ra koe iakoe ki taau pepe i te kainga, mari ra te apii nei koe I te akatano iakoe ki te au tieni òu te ka anopanoia e ka tupu mai. Ka riro teia tuatau ei mea pakari I te akono I taau pepe e 24 ora, e penei, kare e rava te moe akangaroi.

 

Takainga mua noou e taau pepe I te pirianga mou

Ko te DVD Look at You, Aroha Atu Aroha Mai, e teata teia tei maaniia e te Counties Manukau DHB e te Auckalnd Institute of Technology, ei akaari i te tu maòraòra o te pepe e te piri kia tatou mei  tona anauanga mai. Ka riro teia teata  I te tauturu  I te au metua , te ànau e te au tangata angaanga kia marama I te au akairo a te pepe, e apii ia tatou I te tauturu I te tupuanga  meitaki o pepe.

Ka tauturu te DVD iakoe I te kite I te taime meitaki i te mou i taàu pepe, kia akara aia iakoe  - ko toou mata  ko ta pepe ia e anoano nei kia akara i taua nga epetoma mua ra.

Me pakarikari mai a pepe ka akamata aia i te tuatua kia koe. E tuatua koe ki taau pepe. Me e tuatua ana koe e rua reo, tuatua ki taau pepe I roto i nga reo.

 

Aueanga

Ko te tiakianga I tetai pepe aueue e mea manamanata kia koe.

I roto I nga ra/epetoma mua kare I te mea ngoie ua i te marama eaa te tumu i aue ei a pepe – no te mea tukeke te aue,. Ka putuputu te aue a te pepe I roto i te 3 ki te 6 epetoma e oti, ka iti mai. I te taime kino, ka apeape, e ka aue te pepe mei te rua ora I te ra. Te maàtaanga o teia taime I te avatea aiai, me kore i te aiai poiri –  kare oki aia i papa no te moe e te noò-ngatā ra aia e penei e ka kaikai I tetai taime e oti kua akaoti, Mei te 20% o te au pepe ka àpeàpe e te aue no tetai tuatau roa, pera tikai I te aiai poiri.

E manamanata tikai i te akono I te pepe  aue pakari tikai e te putuputu. Kare te tumu no teia tu I marama tikai ia, kare ra e akapapu tikai e ko te metua te tarevake me kore e tu apeape tikai no pepe.

Penei ko te aue a pepe e pongi, inara me kua kaikai a pepe, akara me kore e pikipiki ka tieni, mamae (kopu, taringa me kore e tupuanga-niò) me kore kua maàta roa te mataora me kore kua roiroi roa.

 

 

Tikianga Tauturu

Ko te openga, e mea puapinga rava i te kite e i tetai au ra i roto i nga epetoma mua, ko te turanga metua penei e pakari roa. Me tupu teia, e puapinga kia tuatua atu ki tetai,  penei e ki tetai mema o toou ngutuare tangata, me kore taeake, e kia kite katoa koe e ka kimi koe i te tauturu ki ea.  Ka anoano te katoatoa I te tauturu i teia au taime, no reira, auraka e mataku e te akama I te pati.

Taomi atu ki runga I te atui I raro nei no te ingoa o te au tangata ka rauka I te tauturu mai.

 

Content provided by Dr Denise Guy

Dr Denise Guy is a Child Psychiatrist who has worked in Infant Mental Health [IMH] in Australia and New Zealand for almost three decades and has recently become the President of the New Zealand Affiliate of the World Association of IMH [WAIMH].  Denise has been very fortunate to have worked with Counties Manukau DHB as Clinical Advisor to the “Look at You, Aroha Atu, Aroha Mai” DVD project for parents, whanau and professionals. It has been a privilege for her to work with the families and professionals involved in this project.

Based in Wellington, she is a Trustee of the Incredible Families Charitable Trust which focuses on the early years with the delivery of evidence based interventions and training.