Kua nui au i teia nei, eaa atura i reira?

Meitaki tikai

Penei mataora, poitirere, maromaroa, noatu e eaa te tu e mea matau teia. E manganui uatu taau kia apii koe, e kia kimi no runga i te nuianga e te oraanga ou e apai nei koe i roto iakoe. Ka kite koe i roto I konei te au tuatua tauturu i te tuatau akamataanga.

Ko te tangata mua taau ka aravei koia toou taote. Ka akaraia koe i te akapapu i toou nuianga, toou toto, e te turanga meitaki o toou kopapa e te au mea taau ka rave no te ikianga I toou tangata tiaki/akaanau.

 

Te ekoko nei au

Auraka e manamanata i toou turanga nui kare e ko koe te mua.  E kare katoa e ko koe anake ua. E akakite atu ki taau i irinaki, mate akapapu i te meitaki o toou Arataki Tiaki Nuianga me kore Tangata Akaanau (akara ‘Turuturu Nuianga). E maata katoa te au tangata turuturu e te putuputuanga te ka oronga atu i te au tuatua tauturu i te tuatau e nui ra koe (akara ‘Turuturu Nuianga’).

 

Eaa te Arataki Tiaki Nuianga?

Ko te Arataki Tiaki Nuianga me kore LMC e tangata teia te ka oronga atu i te akonoanga e te turuturu i te tuatau nuianga, te akamamaeanga e te nga epetoma mua (4-6 epetoma) o te oraanga o pepe. Penei e au tangata akaanau, toou taote, taote tamariki. Ko te tangata akaanau, ei tangata kua pati i tana apii e kua retitaia/raitiniia i raro ake i te ture no te rave i te reira angaanga.

Iki meitaki i te LMC ka riro aia ei tangata puapinga. Iki i tetai tei tamanakoia mai ei vaine akarongo ki toou anoano, kauraro ki taau peu enua; e kua akakite atu kia koe no runga i te au manamanata anau tamariki.  Ka anoanoia koe kia irinaki tikai i teLMC. Ka riro aia ei akamaru mai i toou taitaia. Me kare koe e mareka ana ka tikaia koe kia tieni i toou LMC. E mea matau teia i te tupu i te tieni me kare toou pirianga e meitaki ana ki toou LMC. (Akara ’Arataki Tiaki Nuianga').