Te aere mai nei a pepe

Te vaitata mai nei te taime i te aravei  i to pepe! Ei akateateamamao iakoe no te anauanga ka riro teia au tumumanako i akatakaia i raro nei ei tauturu iakoe I te akaiti ma i toou taitaia.

AU AKAIRO AKAMATAKITE I TE NUIANGA:

Aravei viviki atu i toou Lead Maternity Carer (LMC) me kore The Labour & birth Unit me tupu teia au akairo nei:

 • Mamae putuputu te kopu,e te mamae tukia i mua ake ka anau ei koe
 • Taѐ te toto o te ara anauanga
 • Taѐ avai o te ara anauanga
 • Marie te nekeanga o te pepe me kore taka ua te tieni i roto I te nekeanga o te pepe
 • Ruaki kino tikai
 • Mamae me mimi
 • Riu ara anauanga, mangio e te aunga
 • Kake te vaito toto me kore te protein i roto i te mimi - akairo pre-eclampsia ua

Ko tetai au akairo takake koia oki:

 • Mamae kino te upoko e te putuputu
 • Poiri te mata, ma te aveave
 • Mamae kino I te ivi kaokao tua katau mekore i rotopu I te kopu.
 • Ruaki kino maramakoreia
 • Akaea te mata, rima, vaevae/angikara
 • To anu e te akaveravera mei te flu rai

Preparing for labour

E maàta te au tu taàu ka rauka I te iki koia oki anau ki te kainga, ki roto i te aremaki, me kore ki te ngai anauànga o te community.  Ko tetai teia taàu ka ùriùri ki toòu tiaki ei akapapu kia rauka te turanga meitaki taàu I anoano.

Ko tei kitea ia, ko te maàtaanga o te vaine Patipika ka ànau natura ua ratou, No reira me àraveikoe i toou LMC, meitaki ua toou nuiànga , ka rauka iakoe kia iki i te anau ki toou kainga rai me kore ki te are maki.

Me iki koe i te anau ki te are maki me kore ki te ngai anauànga o te community, aere atu atoroia te ngai ka anau koe,i akamatau iakoe ki te reira ngai. Taomi ki raro nei kia kite koe i te au ngai i Akarana nei.

Me papu iakoe toou ngai ànauànga àkateàteàmamao i teia au mea nei:

 • Kiri kakau noou e pepe
 • Kia papa te apinga akaoro
 • Akapapa I te au tangata turuturu
 • Tiaki no te au tamariki ke
 • Tetai ngai meitaki e te maru no te akamamae anau e.g. mori manga popoiri, imene akatangitangi e te ngai muteki meitaki ete
 • Nooànga motoka no pepe (kare te aremaki e akatika iakoe kia aere me kare teia) – Pata ki runga i te atui i te ngai ka rauka iakoe i te taraύ i tetai nooànga tamariki eg plunket

Ákairo mamae ànau

Me àkamamae anau koe kapiki atu i toou arataki tiaki vaine ànau me kore te tuanga o te ànauànga ma te akakite atu eaa te tupu nei. Na ratou e akakite mai i taau ka rave.

Ko te au àkairo àkamamae ànau koia oki:

 • Mamae putuputu o te kopu, àkatoto e te tukia ànau
 • Vai toto o te ara anau
 • Ta’e te vai mei te ara anau

E MEA PUAPINGA KIA TUKU KOE I TE NUMERO O TOOU LMC E TE NGAI AAKAANAUKI TETAI NGAI MEITAKI, E TE VIVIKI UA I TE KITE, EI RAVENGA I TE KITE E TEI EA KOE

TE AKAPAPA NEIOO PEPE - Ko teta o taau ka anoano?

Content provided by Mary Matagi

Mary Matagi currently works as a midwife.  She is also one of two National Pasifika representatives on the New Zealand College of Midwives.  Having worked previously for more than 10 years within the Plunket Society as a Registered Comprehensive Nurse, then qualifying as a Midwife since 1997, Mary brings a wealth of knowledge and expertise which spans more than 20 years within the Health profession.  Mary's passion and commitment has always been to serving the Pasifika communities to the best of her ability; especially the mothers, babies and vulnerable families - in an effort to improving health literacy, raise awareness and prompting early engagement with health services.  ‘The work we do is multi-faceted, requiring a multi-pronged approach – the only way forward to improving health outcomes for all, is through working collectively as a unified group if we are to make a significant difference.’