Te parani nei au kia nui au

Te akapapa nei koe no te nuianga – meitaki tikai!

Ei puapinga kia kite koe i taau ka rave i mua ake i te nuianga, ei akapapu e turanga meitaki toou e to pepe. 
E puapinga katoa kia meitaki te kai, toou kopapa e te akaetaeta uaua iakoe e akateateamamao nei no te anau tamariki, akara ki raro nei no tetai au aratakianga.

 

Atoroia toou taote

Me akamata koe i te manako anau tamariki, akanoò i tetai tuatau no te aravei atu i toou taote kia akarakaraiate turanga o toou kopapa, toou toto e te mimi. Ka akakite katoa atute taote ite au vairakau e tau kia kai koe, e te au akamatakite’anga ka anoano’ia kia rave koe, pera tikai me e makimaki tupu putuputu toou.

Akamata ki ite Folic Acid

E mea anoano’ia te Folic Acid me te timata nei koe  ite nui. Kare teia ite paruru ua ite mero anau tamariki, ka riro teia ite akaiti maiite  turanga auraka kia tupu te kino o te ivi mokotua o te pepe mei te spina bifida. E tau kia kai koe ite Folic Acid mei te rua marama i mua ake ka nui ei koe.  Ka anoano’ia koe kia tiki i tetai pēpa no ko ite taote no teia vairakau.

No tetai au manako ke no runga i te Folic Acid, e te maata taau ka kai i mua ake, e ite tuatau te nui ara koe, e taomi ki konei.

Akamutu i te kai avaava

Kare atu e taime meitaki no te akamutuite kai avaava. Me ka anoano koe i te tauturu, tuatua ki toou taote me kore neti no runga ite porokaramu e te au vairakau akamutu. Ka riro teia ei akamaáta atu i toou turanga no te akamutu takiri.

Me e vaine Patipika koe, e ka anoano koe/e toou tokorua ite akamutu I te kai avaava, ka rauka i teia au putuputu’anga ite tauturu.Na roto I te akamutu’anga ka tupu meitaki a pepe I roto I te mareva ma.

Akamutu i te inu Kava

Kare te inukava ite mea meitakiite tuatau te nui – me inu koe, koia katoa taau pepe! Me inangaro koe kia nui koe, akamutu i te inu kava ei akapapu e te oronga nei koe i te oraanga meitakiki taau pepe i te akamataanga rai.

Me e vaine Patipika koe, e ka anoano koe i te akaiti mai I taau inu kava- aravei atu ia Alcohol Drug Helpline nei tereponi 0800 787 797. Ka tauturu katoa ratou I te tuanga o te drugs e te gambling kia koe e toou tokorua e te kopu tangata.

Ko tetai au putuputuanga tauturu ke, koia te National Addictions Treatment Directory.

Kai i te  kai meitaki e te akaetaeta uaua

E mea puapinga kia kai i te kai meitaki e te akaetaeta uaua katoa i mua ake e te taime te nui ara koe.  Na rotoi teia ka vai rai te meitaki o te kai ei akamatutu i toou tuatau e nui ara koe. Aiteite teia kite akaetaeta uaua. Ko te porokaramu akaetaeta uaua meitaki te ka piri mai e 30 miniti me kore maata atu kare i pakari roa mei te aere, kau me kore takai patikara i roto i tetai nga ra ua o te epetoma, ka akapapu te reira e ka matutu toou kopapa it e tuatau e nui ara koe e te tuatau akamamae anau.