E roko te nano kokoraki!

Te tai ni bwikoukou bon te tai ae tamaroa, ao e kona naba ni riki ba te tai ni kakamaku, ao te nano kokoraki ao moa ra riki maitin te bitaki e atia ni rotaki I ai.

A maiti aine a rotaki i bukin baai aikai:

 • Te bitaki i nanon te rabata
 • Iagoakin te ataei e rikirake i nanon te bwiroto
 • E iagoaki rokon te ataei ao te maraki i nanon te tai ane
 • Iagoakin te mane ao boon ana bai te ataei
 • Iagoakin te motirawa man te makuri
 • A ragin maiti rongorongo aika ria ni ataaki inanon te tai aio
 • Arom ni riki ba te tina ao te kaaro ae boou

 

Baai aikai ko namakina ao ko rotaki I ai boon baai aika rootaki i ai aine aika atia ni bwikoukou mai maim. Ao aikai kawai ko na ni bwokaki iai:

 • Taetae nakon buum ba ena reke te iwobwoki, nai aron naba am utu ao raoraom
 • Karekea am tai ni nakonako
 • Ko na matu raoi ao e rawata te motirawa
 • Amarake raoi
 • Tebotebo ni te ran ae kabwebwe
 • Karekea am tai I bukim ni kakukurei

Nkana ko raraoma n te baai teuana e kaotaki mai eta ko riai ni taetae nakon am Neetinikabung,te taokita ke te neeti ni te aro ae ko aganaki ibwobwoki aika tangiraki n am tai ni bwikoukou.

Content provided by Dr Sara Weeks

Dr Sara Weeks is a psychiatrist specialising in perinatal conditions. She works in both the private and public sectors in New Zealand, and is Lead Clinician for Lotofale Pacific Island Mental Health Service with the Auckland District Health Board. She is also involved in research on postnatal depression in Pacific Island women, and teaches perinatal psychiatry for the post-graduate diploma in Obstetrics and Gynaecology. Since 2011, Sara has been a member of the Pacific Society for Reproductive Health, and she has previously been an executive member of the Australasian branch of the Marcé Society – an international society for the promotion of mental health in women and families in relation to childbearing.  Sara is also a mother of three and grandmother of one.