Ia riki ba te tina

Ai rabara te tangira ao te akoi i bukim ao natim! Baai ni ibwobwoki aikai a kona ni buokiko i nano te tai aio I bukim ao natin i nanon te managa ao raroa.