Ko au ko e matua

Monuina e fanau he muke foou haau!  Ko e tau lagomatai mo e tau matutaki aga (links) kua fakatoka hi nei, kua manatu mo e amanaki ke hataki aki a koe mo e fiafia e fenoga tuaga foou haau ko e matua.