Ua avea a’u ma matua

Fa’amālo ile fanauga o lau pepe! O nei alagā’oa ma feso’ota’iga o lo’o ta’ua i i, e fa’amoemoe e avea ma ta’iala mo lau savaliga fou fa’alemātua.