Ua latalata ona fanau mai le Pepe

Ua latalata mai le taimi e lua te feiloa’i ai ma si au pepe fou (po’o ni au pepe fo’i). Mo le sauniuni atu i le fanau mai ole pepe fou, fa’apea le ta’ita’i ina o oe ia saogalemu lau savaliga a’o e ma’itaga, e iai ni vaega e fia fa’amamafaina  o lo’o taua i lalo, e fesoasoani ia te oe e fa’aitiitia ai nisi atugāluga e lē tatau ona tula’i mai.

O Āuga Tūga ole Ma’i to

Fa’afeso’otai vave lau fa’atosaga po’o le Labour & Birthing unit ( fale -failele) pe a e lagona nisi o āuga nei :

 • Tigā fa’alausoso’o le manava / ‘ona, uauā migi  po’o ua fai ma mālo le manava ( contractions) ae le’i o’o ile taimi e fanau ai
 • Sau  le palapala (blood) mai le ala fanau  ( vagina)
 • Ua sau se sua (fluid) mai le ala fanau
 • Ua  fa’aitiitia le minoinoi  a pepe po’o ua logōfie lelei fo’i le fesuiaiga ile gaioi male minoi a le pepe​.
 • Ua  ova le fa’asuati
 • E tigā oe pe a fai le feau vai
 • Ose leaga mai le ala fanau ua mafua ai le mageso o oe pe manogi fo’i
 • Ua mātua alu i luga le toto maualuga ma le  polōtini  ( protein) ile feau vai, o āuga ia ole pre –eclampsia.( fa’amai lea e iloa ile toto maualuga, fulafula vae male maualuga ole polōtini (protein) ile feauvai)

O isi auga e aofia ai:

 • Tigā tele ma fa’alausoso’o le ulu
 • Fa’afitauli tau ile va’ai, ua nenefu, pe fe’emo ni uila po’o ni tūla i luma o mata.
 • Ua mātua tiga lava lalo mai o ou ivi ‘aso’aso i lou itu taumatau po’o i luga ole itu totonu ole manava.
 • Ole fa’asuati e leiloa se mafua’aga
 • Ua fa’afuase’i ona fulafula  mata, lima fa’apea  vae ma tapuvae.
 • Oso le fa’ama’alili ma le fiva,lē malosi fa’apea ma āuga ole fulū.

Sauniuniga mo Pepe

E tele ituaiga nofoaga e avanoa ete filifili iai ete fanau ai, e iai le fanau i lou fale, ile fale failele ile  falema’i po’o poto fanau i nofoaga i tua ( community). O nisi nei o vaega e aofia i lau peleni( plan) mo le fanau mai o pepe, ete toe talatalanoa iai ma lau fa’atosaga pe a ē mana’omia, e fa’amautinoa ai ua ausia ou mana’oga ma le saogalemu ma le talafeagai.

O ni fa’amaumauga ua fa’ailoa mai ai le to’atele  o tina Pasefika e fananau sa’o e aunoa ma ni fa’afitauli. E iai le avanoa ete talatalanoa ai ma lau faatosaga ( LMC), pe afai o lo’o solosolo  lelei  mea uma o lou ma’itaga, pe ono fanau mai lau pepe i totonu o le mafanafana o lou lava fale  po’o totonu fo’i ose potu fanau ise nofoaga i tua.

 Afai ete filifili ete fanau ile falema;i po’o  se potu fanau i se nofoaga i tua ( community). Fa’amolemole fa’aavanoa sou taimi ete auai ise asiasiga o nei nofoaga. O i e mafai ai ona e fa’amasani i lea si’osi’omaga. Kiliki ile so’otaga oi lalo ete matamata ai i nisi o nei nofoaga i Aukilani nei.

A mautinoa loa le nofoaga ete fanau ai, o nisi o sauniuniga mo le fanau mai ole pepe e aofia ai  mea nei:

 • Tapena muamua le lua  ato ma pepe ( vaai le lisi)
 • Fa’amautū  le ta’avale po’o se auala mo le falema’i
 • Fa’amautū  seisi e fesoasoani ia te oe
 • Fa’amautū seisi e va’aia isi tamaiti a’o e toesea.
 • Ia  mālū le si’osi’omaga ete fa’atigā ai, (fa’ata’ita’iga ), ia mumu lemū le moli, ia iai sina musika lemū ma ia filemu ma saogalemū  le si’osi’omaga ma ia lava ni avanoa (space)
 • Ia iai se nofoa  pepe ua  fa’apipi’i i totonu ole ta’avale ( o isi falema’i ma potu fanau , e latou te lē fa’atagaina oe ete alu ile fale , se’i vagana ua latou va’ai i le nofoa pepe ile ta’avale. (Kiliki ile so’otaga ete vaai ai i nofoaga e mafai ona fa’atau pe maua mai ai se  nofoa  pepe ise tu’utu’uga tusitusia (fa’ata’ita’iga) Plunket.

 

Āuga ua ē Fa’atigā

Afai ua e i’ite ua e fa’atigā, fa’afeso’ota’i loa lau fa’atosaga po’o le fale failele ma fa’ailoa iai le tulaga lea ua e iai.  Ole a latou fa’atonutonu /ta’ita’ia ma fautuaina mai oe ile mea e ao ona e faia.

Āuga ete iloa ai ua e fa’atigā e aofia ai:

 • Tigā fa’alaososo’o le manava, uaua migi po’o ua malō ma mālu musele ole manava
 • Alu le palapala mai le ala fanau po’o le vavale (mucus)
 • Pā le vai – sau mai le ala fanau

E TAUA TELE LOU  TEUINA  OLE NUMERA MO FESO’OTA’IGA MA LAU  LMC (fa’atosaga), FA’APEA LE FALE FAILELE ( Labour & Birthing unit) LEA ETE SAUNI IAI, ISE NOFOAGA E SEFE MA MAUA GOFIE.

 SAUNIUNIGA MO LE PEPE – O ā ni mea e te  mana’omia?

Content provided by Mary Matagi

Mary Matagi currently works as a midwife.  She is also one of two National Pasifika representatives on the New Zealand College of Midwives.  Having worked previously for more than 10 years within the Plunket Society as a Registered Comprehensive Nurse, then qualifying as a Midwife since 1997, Mary brings a wealth of knowledge and expertise which spans more than 20 years within the Health profession.  Mary's passion and commitment has always been to serving the Pasifika communities to the best of her ability; especially the mothers, babies and vulnerable families - in an effort to improving health literacy, raise awareness and prompting early engagement with health services.  ‘The work we do is multi-faceted, requiring a multi-pronged approach – the only way forward to improving health outcomes for all, is through working collectively as a unified group if we are to make a significant difference.’