Welcome to Tapuaki

E tokalahi na atunuku o te Pahefika e talitonu I te faitama o te matua he tulaga fakamanuia mai te Atua, e ve ko te Tapuaki he tu ma he aganuku a tino Tonga

I kinei ka maua e koe na fakamatalaga ki fehoahoani ki na matua kua faitama e vena foki te tauhiga o te pepe i te taimi koi tuai o fanau mai. E tauloto foki e koe na fehoahoani e kavatu kina matua ma na tamana ke pa ki na kaiga ke mafai o tausi lelei te pepe, kikila ki na hokotakiga ma ni ietahi fehoahoani e mafai o kavatu e ie tahi fakalapotopotoga ke pa foki ki video, ma na tala na tuhi e matua kua uma na pa ki te tulaga te ia, na Tala(story) Tapuaki

Ke mafai e koe o maua na fakamatalaga i gagana a te Pahefika, click Samoa, Tongan, Kuki Ailani ma Niue i na fuka e fakatino atu i te itu taumatau i luga- ko te vaega tena kua uma na liliu kina  gagana (kikila ki Tuvalu, Fiti, Tokelau ma Kilipati)

Hea te mea e tatau oi faia i tenei lava taimi e faitama ai koe- Fakamalo Ni! E tatau lava ke mautinoa lelei e koe na mea e tatau oi fai i...
Fakamalo Ni! Te taimi lava kua he tau totoka, kua he mautonu, te mataku ma te fakaatu ko na mea uma mai luga na! E pehea lava tou lagona, he mea...
Te taimi o te faitama se taimi gali, kae mafai foki o fai mo taimi e pole kae mataku ei nisi fafine faitama, kae maise eiloa te uke o mafuliga ko...
Kua latalata lava te taimi kua fanau mai ai tau pepe tamaiti (or ones!)I na tapenaga mo te fanau o tau pepe, e i ai ni ietahi fautuaga e mafai o...
Fakamalo ni mo na tulaga o tau pepe fou!Ko na mea e fakaali atu i lalo e fehoahoani ki a koe ma tau pepe i te malaga faka matua a koe mo tau pepe...