Peleni lelei I te taimi kua faitama ai koe

Hea te mea e tatau oi faia i tenei lava taimi e faitama ai koe- Fakamalo Ni!

E tatau lava ke mautinoa lelei e koe na mea e tatau oi fai i tenei taimi ke maua e koe he faitama tokaga ma he pepe malohi. Ke paleni na meakai e vena foki te malohi o te tino o te tina, fakamalohi tino e veia ko te mea taua lele i te taimi e faitama ei te matua.E faka iloa atu mai lalo nei na fehoahoani i na mea e tatau oi fai ke hako kae totoka ai koe ma tau pepe.

Kikila tau Fomai

I te taimi lava kua mahauhau koe ka fai he au pepe, kikila te Fomai a te Kaiga ke siaki tou tino uma pe malohi pe heai.Ko te Fomai a te Kaiga e fakailoa atu te tulaga o tou toto ke mafai o fai he hukehukega o tou mimi kafai e manakomia.( see list of blood or urine tests required) E fakailoa atu foki kia te koe kafai e manakomia ne fualakau ke inu e faka lelei atili ai tou soifua malolo.

Kamata oi inu te Folic Acid

Te Folic Acid e manakomia kafai ko mafaufau koe o fai he au pepe. He ve na ko te tulaga e puipui e ia na okani i loto i te tino o te matua e mafai ai oi faitama. E faka itiiti foki e ia na mea e mafai oi tutupu ki tona maealio ma tona ivitua, e ve ko te spina bifida.  E manaia lele kafai e kamata na folic acid e lua mahina koi tuai koe o faitama. E mankomia e koe oi kikila tau Fomai o te Kaiga ke kavatu teia vailakau.

Mo na fakamatalaaga ki tenei folic acid pe fia e tatau oi inu e koe mai mua io pe mulimuli kafai ko faitama click here.

Fakagata te ulaula

E tenei te taimi kua tatau ai oi fakagata te ulaula tenei lava te taimi lelei kae fetaui lava. Kafai e fofou koe ki he fehoahoani ke fakagata te ulaula, talanoa ki tau fomai pe ko te teinefomai ke kavatu na fehoahoani ke mafai oi fakagata te ulaula.

Ka fai koe he matua o te Pahefika ko koe ma tau paaga pe ko to kaiga e manakamia ke na fakagata te ulaula, ko ia nei fehoahoani e mafai oi maua e koe. Ka fiafia koe oi fakagata, e fofou lava koe ko tau pepe ke ola i he olaga manuia kae he afaina i te siosiomaga o te toxin.

Fakagata te Inu kava mahosi!

E heai he aofaki o te inukava malohi e lea mai e sefe mo te mtua kua faitama- kafai e inu kava malohi koe e vena hoki tau pepe i tou manava! Kafai la ko fia faitama koe faka tatia lava te inukava malohi he tulaga pitohili i te manaia mo te lumanaki manuia o tau pepe

Kafai koe he matua o te Pahefika kae e ke popole i he mea e ve ko te faka itiiti o te inukava malohi e mafai oi hakili fehoahoani ki te Alcohol Drug Helpline, nei i te numela 0800 787 797. A fehoahoani ia nei( e aofia ei na vailakau malolohi ma te kemupolo) e avanoa foki mo koe mo tou tokolua e vena foki na kaiga.

Ietahi fakalapotopotoga e mafai oi kavatu na fehoahoani e veia ko te National Addictions Treatment Directory.

Kai ki na meakai paleni / fai na fakamalosi tino.

Te kai ki na meakai paleni fakatahi ma te fai o na fakamalosi tino e tatau lava oi fai koi tuai koe oi faitama e vena hoki i te taimi faitama. Ko te paleni o na meakai ka vena hoki oi maua e te pepe te malohi o tona tino.E vena hoki te fakamalosi tino, te foitino malohi , he polokalame lelei lava o te fakamalohi tino i he 30 minute pe mataloa atu, te savalivali i te auala, te kakau i te tai ma te vili i te pahika i te lahiga o aho o te vaiaho e kavatu ki tou tino te malohi ma te faigofie i te taimi ka tigaina ei oi fanau mai ei tau pepe.